stegu sp z o.o.
ul. Dworcowa 8
46-025 Jełowa

tel.: +48 77 421 12 24
fax.: +48 77 469 84 18
info@character.pl

NIP: 991-00-76-849
REGON 532411814

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gosp.
KRS 00000174827
Kapitał Zakładowy 465.000 zł
Project support: Architects, Design Offices, Developers
phone: +48 694 266 785
inwestycje@stegu.pl

HOW TO GET THERE